Plüton benzersiz bir soğutma sistemine sahip

NASA/JPL'ın güneş sistemimizdeki araştırmaları sırasında üzerinde yoğunlaştığı Plüton'da ilginç bir soğutma sistemiyle karşılaştı. Neptün ötesi cisimlerin ilki ve Kuiper Kuşağuı'nın başlangıcı olan Plüton'da, New Horizons'ın bir sene sonra dünyamıza ulaştırdığı verilerini analiz eden NASA çalışanları, cüce gezegenin atmosferi hakkında şaşırtıcı bilgilere ulaştı. Bu bilgilerde ise Plüton, güneş ışınlarına atmosferindeki gazlarla değil, katı parçacıklarla karşı koyan tek (atmosfere sahip) gök cismi olduğu...

Fütüroloji (Gelecek Bilimi) nedir?

Fütüroloji, gelecek bilimi demektir. Gelecekbilim veya gelecek çalışmaları; gelecekte gerçekleşebilecek veya geleceğe dair bilimsel, teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri, olağan durumun şartları ve eğilimlerini temel alarak, inceleyen ve tahminler yürüten bilim dalıdır. Ansiklopedik tanımıyla ekonomik, toplumsal ve teknik evrimin yönünü öngörme amacı taşıyan araştırmaların tümüdür. Ayrıca fütürolojinin temeli ütopyacı yazına ve bilimkurgu geleneğine dayanıyor. Bunu da çok kabaca şöyle açabiliriz: "adam yeşil...

Kanada hızlı internet bağlantısını vatandaşlık hakkı ilan etti

Gelişmiş ülkelerden biri olan Kanada, hızla ilerleyen ve yükselen dijital dünyanın en büyük ihtiyacını nihai kural haline getirerek, yüksek hızlı internet erişimini vatandaşlık hakları olarak ilan etti. Artık hızlı internet Kanada'da bir lüks değil, ihtiyaç ve vatandaşlık hakkı. Ayrıca bu karara göre Kanada'da, kırsal alanlara kadar internetin ulaştırılması için 750 milyon dolarlık bir bütçe ayırıldı. Yüksek hızlı internet erişiminden sorumlu olan...

İtalyan Fütürizmi hakkında!

Fütürizm nedir? Fütürizm modern sanat ve sosyal gelişmeleri ile ilgili bir akımdır. Genellikle mimari, sanat ve kültürel alanında geliştirilmiştir. Öncelikle Fütürizm; 20.yüzyılda İtalya'da ortaya çıkmıştır. Filippo Tommaso Marinetti, Fütürizmin öncüsü olup 1909 yılında akımının ilkelerinin Le Figaro isimli dergisinde yayımlamıştır. Marinetti’nin Pariste yayımladığı ilkeler bir manifesto niteliğindedir.   Türkçe "Gelecekçilik" olarak da adlandırılan Fütürizm, yaşamdaki müdavim değişimden bahsetmektedir. Fütüristlere göre bu değişim sanatta...

Dünya benzeri yeni bir gezegen daha keşfedildi!

Amerikalı gökbilimciler, dünya benzeri yeni bir gezegen daha keşfetti. Avrupa, Asya ve Afrika gibi eski kıtalardaki medenileşmenin yerini zamanla yaşanılan savaşlar değil, coğrafi keşifler almıştı. Yani özetlemek gerekirse Amerika kıtasının keşfi ile dünyanın gidişatı ve medenileşmesi aşırı bir şekilde değişmişti. 21. yüzyıla geldiğimiz şu dönemde, 20. yüzyılın sonlarına doğru özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanılan uzay araştırmaları en büyük keşiflerini yapmaya...